ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 62) 08 พ.ย. 59
คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 88) 08 พ.ย. 59
การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาดระดับ 2 (อ่าน 85) 08 พ.ย. 59
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.1-3 (อ่าน 53) 08 พ.ย. 59
ผลการแข่งขันด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย (อ่าน 82) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 (อ่าน 56) 08 พ.ย. 59
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤตยา (อ่าน 59) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3 (อ่าน 55) 08 พ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวดวิทยาศาสตร์ในระดับเครือข่าย (อ่าน 57) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 82) 08 พ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 292) 01 ก.ค. 59
นักเรียนเข้าพิธีรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกิจกรรม"ไฟฟ้ามาจากไหน" (อ่าน 107) 01 ก.ค. 59
CSR ประปาเพื่อประชาชน (อ่าน 109) 01 ก.ค. 59
ทัศนศึกษา Safari World (อ่าน 135) 01 ก.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 80) 01 ก.ค. 59
ค่ายทักษะพื้นฐานอนุบาล (อ่าน 97) 01 ก.ค. 59
ประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน (อ่าน 96) 01 ก.ค. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 85) 25 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 82) 25 พ.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 80) 25 พ.ค. 59
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 156) 25 พ.ค. 59
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 79) 25 พ.ค. 59
ประชุมครูเขตบึงกุ่ม (อ่าน 108) 25 พ.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 102) 13 พ.ค. 59
ประกวดโครงงานนักเรียน (อ่าน 122) 13 พ.ค. 59
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลว่ายน้ำ (อ่าน 92) 13 พ.ค. 59
ประเมิน smart school รอบ 2 (อ่าน 104) 13 พ.ค. 59
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลสอบการอ่าน (อ่าน 97) 04 มี.ค. 59
การทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 84) 04 มี.ค. 59
กำจัดเหา อนุบาล 1 - ป.6 (อ่าน 143) 01 มี.ค. 59
โครงการเขตเคลื่อนที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 127) 01 มี.ค. 59
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 89) 01 มี.ค. 59
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 158) 01 มี.ค. 59
แข่งคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดดอกไม้ (อ่าน 167) 01 มี.ค. 59
ประชุมสัญจรผู้บริหารเขตบึงกุ่ม (อ่าน 79) 01 มี.ค. 59
การแสดงผลงานทางดนตรี "พิชัยพัฒนา คอนเสิร์ต" (อ่าน 103) 01 มี.ค. 59
นิทรรศการวิชาการ (อ่าน 94) 01 มี.ค. 59
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 78) 01 มี.ค. 59
สอบ NT ป.3 และ ป.5 (อ่าน 133) 01 มี.ค. 59
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 (อ่าน 99) 01 มี.ค. 59