ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมครูเขตบึงกุ่ม (อ่าน 100) 25 พ.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 96) 13 พ.ค. 59
ประกวดโครงงานนักเรียน (อ่าน 111) 13 พ.ค. 59
ผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลว่ายน้ำ (อ่าน 84) 13 พ.ค. 59
ประเมิน smart school รอบ 2 (อ่าน 98) 13 พ.ค. 59
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลสอบการอ่าน (อ่าน 91) 04 มี.ค. 59
การทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 80) 04 มี.ค. 59
กำจัดเหา อนุบาล 1 - ป.6 (อ่าน 131) 01 มี.ค. 59
โครงการเขตเคลื่อนที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 118) 01 มี.ค. 59
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 84) 01 มี.ค. 59
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 148) 01 มี.ค. 59
แข่งคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดดอกไม้ (อ่าน 143) 01 มี.ค. 59
ประชุมสัญจรผู้บริหารเขตบึงกุ่ม (อ่าน 73) 01 มี.ค. 59
การแสดงผลงานทางดนตรี "พิชัยพัฒนา คอนเสิร์ต" (อ่าน 96) 01 มี.ค. 59
นิทรรศการวิชาการ (อ่าน 89) 01 มี.ค. 59
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 74) 01 มี.ค. 59
สอบ NT ป.3 และ ป.5 (อ่าน 125) 01 มี.ค. 59
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 (อ่าน 93) 01 มี.ค. 59
บุคลากรครู อบรมโครงการ English is fun (อ่าน 75) 01 มี.ค. 59
ท่าน ดร.ประยูร ครองยศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 151) 01 มี.ค. 59
ทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 (อ่าน 95) 01 มี.ค. 59
ตรวจเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียน ป.2-3 (อ่าน 92) 01 มี.ค. 59
ทดสอบการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 78) 01 มี.ค. 59
กิจกรรมจาก กฟผ. (อ่าน 72) 01 มี.ค. 59
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ (อ่าน 73) 01 มี.ค. 59
การแข่งขันทักษะภาษาจีน เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 74) 01 มี.ค. 59
สัปดาห์วันครู (อ่าน 73) 01 มี.ค. 59
โรงเรียนพิชัยพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู กทม. (อ่าน 180) 01 มี.ค. 59
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 78) 24 ก.พ. 59
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 136) 24 ก.พ. 59
นักเรียนกล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร (อ่าน 70) 24 ก.พ. 59
นักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 146) 24 ก.พ. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมผู้แทนนักเรียน วาดภาพศิลปะวันเด็ก (อ่าน 139) 24 ก.พ. 59
กีฬาสีอนุบาล (อ่าน 115) 24 ก.พ. 59
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 (อ่าน 113) 24 ก.พ. 59
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 77) 24 ก.พ. 59
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ (อ่าน 116) 24 ก.พ. 59
ถวายอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อ่าน 65) 24 ก.พ. 59
โครงการวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 131) 04 ธ.ค. 58
ถวายพระพรในหลวง 88 พรรษา เขตบึงกุ่ม (อ่าน 136) 05 ธ.ค. 58