ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ (อ่าน 48) 01 มี.ค. 59
การแข่งขันทักษะภาษาจีน เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 49) 01 มี.ค. 59
สัปดาห์วันครู (อ่าน 52) 01 มี.ค. 59
โรงเรียนพิชัยพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู กทม. (อ่าน 131) 01 มี.ค. 59
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 55) 24 ก.พ. 59
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 95) 24 ก.พ. 59
นักเรียนกล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร (อ่าน 48) 24 ก.พ. 59
นักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 110) 24 ก.พ. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมผู้แทนนักเรียน วาดภาพศิลปะวันเด็ก (อ่าน 91) 24 ก.พ. 59
กีฬาสีอนุบาล (อ่าน 80) 24 ก.พ. 59
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 (อ่าน 83) 24 ก.พ. 59
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 51) 24 ก.พ. 59
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ (อ่าน 82) 24 ก.พ. 59
ถวายอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อ่าน 39) 24 ก.พ. 59
โครงการวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 104) 04 ธ.ค. 58
ถวายพระพรในหลวง 88 พรรษา เขตบึงกุ่ม (อ่าน 104) 05 ธ.ค. 58
ตักบาตรวันพ่อ เขตบึงกุ่ม (อ่าน 66) 05 ธ.ค. 58
สอบนักธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 (อ่าน 137) 01 ธ.ค. 58
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 137) 01 ธ.ค. 58
วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 69) 25 พ.ย. 58
รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 55) 19 พ.ย. 58
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 166) 25 พ.ย. 58
ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (อ่าน 72) 13 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 56) 09 พ.ย. 58
ท่านผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนักเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 127) 02 พ.ย. 58
การแข่งขันภาษาไทย เขตบึงกุ่ม (19/06/2558) (อ่าน 139) 19 มิ.ย. 58
ค่าย 8 กลุ่มสาระ ป.4-6 (24/06/2558) (อ่าน 163) 24 มิ.ย. 58
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1-3 (16/06/2558) (อ่าน 186) 16 มิ.ย. 58
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (18/06/2558) (อ่าน 122) 18 มิ.ย. 58
ทัศนศึกษา สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ (17/06/2558) (อ่าน 320) 17 มิ.ย. 58
ค่าย 8 กลุ่มสาระ ป.1-3 (12/06/2558) (อ่าน 105) 12 มิ.ย. 58
ค่ายทักษะพื้นฐานอนุบาล (09/05/2558) (อ่าน 68) 09 มิ.ย. 58
ค่ายคุณธรรม ป.1-3 (05/06/2558) (อ่าน 86) 05 มิ.ย. 58
นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (05/06/2558) (อ่าน 73) 05 มิ.ย. 58
ประชุมสัญจรผู้บริหารเขตบึงกุ่มและผู้บริหารโรงเรียน (11/06/2558) (อ่าน 69) 11 มิ.ย. 58
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 277) 16 มิ.ย. 58
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 90) 24 มิ.ย. 58
ผู้บริหารและครูรับโล่วันวิสาขบูชา (อ่าน 76) 24 มิ.ย. 58
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(เลือกตั้งประธานสภานักเรียน) (อ่าน 125) 24 มิ.ย. 58
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกิจกรรมระบายสีจิตตนคร (อ่าน 86) 24 มิ.ย. 58