ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแสดงผลงานทางดนตรี "พิชัยพัฒนา คอนเสิร์ต" (อ่าน 84) 01 มี.ค. 59
นิทรรศการวิชาการ (อ่าน 79) 01 มี.ค. 59
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 62) 01 มี.ค. 59
สอบ NT ป.3 และ ป.5 (อ่าน 111) 01 มี.ค. 59
แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 (อ่าน 82) 01 มี.ค. 59
บุคลากรครู อบรมโครงการ English is fun (อ่าน 63) 01 มี.ค. 59
ท่าน ดร.ประยูร ครองยศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 129) 01 มี.ค. 59
ทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 (อ่าน 82) 01 มี.ค. 59
ตรวจเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียน ป.2-3 (อ่าน 77) 01 มี.ค. 59
ทดสอบการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 68) 01 มี.ค. 59
กิจกรรมจาก กฟผ. (อ่าน 63) 01 มี.ค. 59
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ (อ่าน 63) 01 มี.ค. 59
การแข่งขันทักษะภาษาจีน เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 64) 01 มี.ค. 59
สัปดาห์วันครู (อ่าน 64) 01 มี.ค. 59
โรงเรียนพิชัยพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู กทม. (อ่าน 158) 01 มี.ค. 59
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (อ่าน 69) 24 ก.พ. 59
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 123) 24 ก.พ. 59
นักเรียนกล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร (อ่าน 61) 24 ก.พ. 59
นักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ท่านผู้ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 133) 24 ก.พ. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมผู้แทนนักเรียน วาดภาพศิลปะวันเด็ก (อ่าน 120) 24 ก.พ. 59
กีฬาสีอนุบาล (อ่าน 101) 24 ก.พ. 59
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 (อ่าน 100) 24 ก.พ. 59
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 66) 24 ก.พ. 59
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ (อ่าน 106) 24 ก.พ. 59
ถวายอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อ่าน 55) 24 ก.พ. 59
โครงการวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 119) 04 ธ.ค. 58
ถวายพระพรในหลวง 88 พรรษา เขตบึงกุ่ม (อ่าน 123) 05 ธ.ค. 58
ตักบาตรวันพ่อ เขตบึงกุ่ม (อ่าน 83) 05 ธ.ค. 58
สอบนักธรรม นักเรียนชั้น ป.4-6 (อ่าน 161) 01 ธ.ค. 58
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 159) 01 ธ.ค. 58
วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 87) 25 พ.ย. 58
รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 73) 19 พ.ย. 58
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 193) 25 พ.ย. 58
ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (อ่าน 89) 13 พ.ย. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 74) 09 พ.ย. 58
ท่านผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนักเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 152) 02 พ.ย. 58
การแข่งขันภาษาไทย เขตบึงกุ่ม (19/06/2558) (อ่าน 168) 19 มิ.ย. 58
ค่าย 8 กลุ่มสาระ ป.4-6 (24/06/2558) (อ่าน 179) 24 มิ.ย. 58
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1-3 (16/06/2558) (อ่าน 205) 16 มิ.ย. 58
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 (18/06/2558) (อ่าน 139) 18 มิ.ย. 58