ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์วันมาฆบูชา (อ่าน 87) 09 มิ.ย. 60
ติวสอบ NT (อ่าน 62) 09 มิ.ย. 60
พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ (อ่าน 57) 09 มิ.ย. 60
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) (อ่าน 77) 20 ม.ค. 60
กีฬาสีพิชัยพัฒนาและวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 112) 13 ม.ค. 60
กิจกรรมสัปดาห์วันครู (อ่าน 88) 12 ม.ค. 60
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 111) 04 ม.ค. 60
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 85) 04 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 107) 26 ธ.ค. 59
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 (อ่าน 57) 06 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (อ่าน 59) 05 ธ.ค. 59
รับเสด็จรัชกาลที่ 10 (อ่าน 83) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 53) 01 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 65) 01 ธ.ค. 59
วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 58) 25 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 61) 22 พ.ย. 59
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 66) 14 พ.ย. 59
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 56) 08 พ.ย. 59
นักเรียนรับทุนวัดสุวรรณประสิทธิ์ (อ่าน 80) 08 พ.ย. 59
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 64) 08 พ.ย. 59
คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 94) 08 พ.ย. 59
การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาดระดับ 2 (อ่าน 88) 08 พ.ย. 59
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.1-3 (อ่าน 54) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 (อ่าน 57) 08 พ.ย. 59
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤตยา (อ่าน 62) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3 (อ่าน 56) 08 พ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวดวิทยาศาสตร์ในระดับเครือข่าย (อ่าน 57) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 87) 08 พ.ย. 59
ผลการแข่งขันด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย (อ่าน 87) 08 พ.ย. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 126) 08 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 82) 07 พ.ย. 59
ลงนามถวายความอาลัย (อ่าน 80) 03 พ.ย. 59
หัวหน้าฝ่ายศึกษาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโรงเรียน ในภาคเรียนที่2 (อ่าน 80) 03 พ.ย. 59
ทำบุญโรงเรียน (อ่าน 90) 10 ต.ค. 59
พิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูพันธ์ศักดิ์ (อ่าน 100) 30 ก.ย. 59
นักเรียนรับทุนมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (อ่าน 138) 28 ก.ย. 59
งานเกษียณเขตบึงกุ่ม (อ่าน 62) 23 ก.ย. 59
วันสันติภาพสากล (อ่าน 63) 21 ก.ย. 59
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 59) 16 ก.ย. 59
สัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 86) 02 ก.ย. 59