ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์วันมาฆบูชา (อ่าน 74) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 41) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 60) 09 มิ.ย. 60
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 70) 09 มิ.ย. 60
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา (อ่าน 39) 09 มิ.ย. 60
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) (อ่าน 65) 20 ม.ค. 60
กีฬาสีพิชัยพัฒนาและวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 95) 13 ม.ค. 60
กิจกรรมสัปดาห์วันครู (อ่าน 66) 12 ม.ค. 60
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 75) 04 ม.ค. 60
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 81) 04 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 87) 26 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (อ่าน 46) 05 ธ.ค. 59
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 (อ่าน 47) 06 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 52) 01 ธ.ค. 59
รับเสด็จรัชกาลที่ 10 (อ่าน 67) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 40) 01 ธ.ค. 59
วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 47) 25 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 49) 22 พ.ย. 59
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 50) 14 พ.ย. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 101) 08 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 71) 07 พ.ย. 59
หัวหน้าฝ่ายศึกษาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโรงเรียน ในภาคเรียนที่2 (อ่าน 66) 03 พ.ย. 59
ลงนามถวายความอาลัย (อ่าน 69) 03 พ.ย. 59
ทำบุญโรงเรียน (อ่าน 79) 10 ต.ค. 59
พิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูพันธ์ศักดิ์ (อ่าน 77) 30 ก.ย. 59
นักเรียนรับทุนมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (อ่าน 105) 28 ก.ย. 59
งานเกษียณเขตบึงกุ่ม (อ่าน 53) 23 ก.ย. 59
วันสันติภาพสากล (อ่าน 54) 21 ก.ย. 59
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 48) 16 ก.ย. 59
สัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 64) 02 ก.ย. 59
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 57) 26 ส.ค. 59
กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล (อ่าน 60) 22 ส.ค. 59
นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมวันยุวกวี ครั้งที่ 39 (อ่าน 102) 19 ส.ค. 59
อบรมโครงการคุณธรรม เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 64) 19 ส.ค. 59
ท่านผู้อำนวยการ ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (อ่าน 76) 18 ส.ค. 59
แข่งขันปอมๆๆเชียร์ (อ่าน 80) 16 ส.ค. 59
กิจกรรมวาดภาพ 71 ปี วันสันติภาพไทย (อ่าน 82) 16 ส.ค. 59
กิจกรรม Reading Contest (อ่าน 91) 15 ส.ค. 59
ท่าน ดร.ประยูร ครองยศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 147) 15 ส.ค. 59
จุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาภ (อ่าน 56) 13 ส.ค. 59