ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 12 (อ่าน 95) 03 ก.ย. 60
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 139) 25 ส.ค. 60
พิธีรับตราพระราชทาน (อ่าน 87) 14 พ.ย. 60
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 142) 14 พ.ย. 60
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (อ่าน 59) 14 พ.ย. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 60) 14 พ.ย. 60
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (อ่าน 61) 14 พ.ย. 60
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 82) 17 ส.ค. 60
มอบรางวัลนักกีฬา กีฬาช้างน้อยเกมส์ (อ่าน 96) 17 ส.ค. 60
มอบรางวัล การแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 100) 17 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 93) 17 ส.ค. 60
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (อ่าน 143) 17 ส.ค. 60
กิจกรรมจากคนอร์คัพโจ๊ก (อ่าน 129) 17 ส.ค. 60
ทดสอบการอ่าน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 125) 22 ก.ค. 60
สอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี 2560 (อ่าน 105) 22 ก.ค. 60
กิจกรรมจากโก๋แก่ (อ่าน 95) 22 ก.ค. 60
กิจกรรมจากโอวัลติน (อ่าน 88) 22 ก.ค. 60
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 95) 22 ก.ค. 60
แห่เทียนพรรษา (อ่าน 87) 22 ก.ค. 60
นักเรียน ป.1 ทำฟัน (อ่าน 88) 22 ก.ค. 60
ตกแต่งต้นเทียนพรรษา (อ่าน 223) 22 ก.ค. 60
นักเรียนรับทุนวัดสุวรรณประสิทธิ์ (อ่าน 92) 22 ก.ค. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 95) 28 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 93) 28 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 73) 28 มิ.ย. 60
ซ้อมพิธีไหว้ครู (อ่าน 79) 22 มิ.ย. 60
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (อ่าน 112) 22 มิ.ย. 60
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 116) 22 มิ.ย. 60
กิจกรรม Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย (อ่าน 71) 12 มิ.ย. 60
การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ 2 (อ่าน 119) 12 มิ.ย. 60
ค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1-ป.3 (อ่าน 91) 12 มิ.ย. 60
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ (อ่าน 94) 12 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 95) 12 มิ.ย. 60
เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 63) 09 มิ.ย. 60
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.4-6 (อ่าน 80) 09 มิ.ย. 60
ประชุมสัญจร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 54) 09 มิ.ย. 60
พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ (อ่าน 55) 09 มิ.ย. 60
โครงการ D.A.R.E (อ่าน 52) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (อ่าน 57) 09 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 51) 09 มิ.ย. 60