ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 84) 28 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 84) 28 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 65) 28 มิ.ย. 60
ซ้อมพิธีไหว้ครู (อ่าน 73) 22 มิ.ย. 60
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (อ่าน 105) 22 มิ.ย. 60
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 98) 22 มิ.ย. 60
กิจกรรม Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย (อ่าน 64) 12 มิ.ย. 60
การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ 2 (อ่าน 104) 12 มิ.ย. 60
ค่าย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1-ป.3 (อ่าน 82) 12 มิ.ย. 60
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ (อ่าน 80) 12 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 81) 12 มิ.ย. 60
เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 56) 09 มิ.ย. 60
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้น ป.4-6 (อ่าน 72) 09 มิ.ย. 60
ประชุมสัญจร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 44) 09 มิ.ย. 60
พิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ (อ่าน 46) 09 มิ.ย. 60
โครงการ D.A.R.E (อ่าน 45) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมสำรวจแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (อ่าน 49) 09 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 45) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมจากไวตามิ้ลค์ (อ่าน 49) 09 มิ.ย. 60
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 2560 (อ่าน 76) 09 มิ.ย. 60
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 41) 09 มิ.ย. 60
ประชุมครูในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 40) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรม Big Cleaning Day (อ่าน 43) 09 มิ.ย. 60
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่คุณครูที่ได้รับรางวัล (อ่าน 45) 09 มิ.ย. 60
ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 44) 09 มิ.ย. 60
งานเลี้ยงส่งครูเฉลิมวรรณ และครูศรัณยา ย้ายโรงเรียน (อ่าน 39) 09 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 39) 09 มิ.ย. 60
อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (อ่าน 42) 09 มิ.ย. 60
สัมมนา ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 70) 09 มิ.ย. 60
ประเมิน SMART School (อ่าน 42) 09 มิ.ย. 60
ประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา (อ่าน 63) 09 มิ.ย. 60
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ (อ่าน 43) 09 มิ.ย. 60
แนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 39) 09 มิ.ย. 60
นิทรรศการศิลปะภาพวาดครูและนักเรียน (อ่าน 88) 09 มิ.ย. 60
ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (อ่าน 40) 09 มิ.ย. 60
ทดสอบการอ่านระดับชั้นอนุบาล 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 46) 09 มิ.ย. 60
ติวสอบ NT (อ่าน 48) 09 มิ.ย. 60
งานแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณอายุราชการ (อ่าน 52) 09 มิ.ย. 60
งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (อ่าน 41) 09 มิ.ย. 60
แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์วันมาฆบูชา (อ่าน 53) 09 มิ.ย. 60