ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 41) 01 ธ.ค. 59
รับเสด็จรัชกาลที่ 10 (อ่าน 52) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 30) 01 ธ.ค. 59
วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 35) 25 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 39) 22 พ.ย. 59
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 39) 14 พ.ย. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 86) 08 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 62) 07 พ.ย. 59
หัวหน้าฝ่ายศึกษาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโรงเรียน ในภาคเรียนที่2 (อ่าน 57) 03 พ.ย. 59
ลงนามถวายความอาลัย (อ่าน 62) 03 พ.ย. 59
ทำบุญโรงเรียน (อ่าน 69) 10 ต.ค. 59
พิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูพันธ์ศักดิ์ (อ่าน 68) 30 ก.ย. 59
นักเรียนรับทุนมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (อ่าน 86) 28 ก.ย. 59
งานเกษียณเขตบึงกุ่ม (อ่าน 45) 23 ก.ย. 59
วันสันติภาพสากล (อ่าน 45) 21 ก.ย. 59
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 39) 16 ก.ย. 59
สัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 54) 02 ก.ย. 59
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 48) 26 ส.ค. 59
กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล (อ่าน 50) 22 ส.ค. 59
นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมวันยุวกวี ครั้งที่ 39 (อ่าน 83) 19 ส.ค. 59
อบรมโครงการคุณธรรม เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 54) 19 ส.ค. 59
ท่านผู้อำนวยการ ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (อ่าน 62) 18 ส.ค. 59
แข่งขันปอมๆๆเชียร์ (อ่าน 66) 16 ส.ค. 59
กิจกรรมวาดภาพ 71 ปี วันสันติภาพไทย (อ่าน 65) 16 ส.ค. 59
กิจกรรม Reading Contest (อ่าน 79) 15 ส.ค. 59
ท่าน ดร.ประยูร ครองยศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 119) 15 ส.ค. 59
จุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาภ (อ่าน 46) 13 ส.ค. 59
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประเมินการบริหารโรงเรียนด้วยกลไกการนิเทศ (อ่าน 73) 14 ส.ค. 59
รับโล่ห์รางวัลดีเด่นการประเมินการบริหารโรงเรียนด้วยกลไกการนิเทศ (อ่าน 53) 14 ก.ค. 59
โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 45) 12 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 46) 11 ส.ค. 59
โครงการฉายหนังและเล่านิทานเพื่อเด็กพิการทางสติปัญญา (อ่าน 50) 10 ส.ค. 59
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่จากนิด้า (อ่าน 81) 02 ส.ค. 59
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด เหรียญเงิน (อ่าน 49) 01 ส.ค. 59
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ (อ่าน 41) 29 ก.ค. 59
ตรวจเฝ้าระวังสารเสพติด (อ่าน 37) 28 ก.ค. 59
โครงการกิจกรรม (อ่าน 37) 15 ก.ค. 59
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (อ่าน 41) 15 ก.ค. 59
นักเรียนเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 42) 13 ก.ค. 59
การเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 75) 08 ก.ค. 59