ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 17) 09 มิ.ย. 60
งานเลี้ยงส่งครูเฉลิมวรรณ และครูศรัณยา ย้ายโรงเรียน (อ่าน 16) 09 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 17) 09 มิ.ย. 60
อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (อ่าน 19) 09 มิ.ย. 60
สัมมนา ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 35) 09 มิ.ย. 60
ประเมิน SMART School (อ่าน 20) 09 มิ.ย. 60
ประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา (อ่าน 31) 09 มิ.ย. 60
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ (อ่าน 14) 09 มิ.ย. 60
แนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 13) 09 มิ.ย. 60
นิทรรศการศิลปะภาพวาดครูและนักเรียน (อ่าน 42) 09 มิ.ย. 60
ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (อ่าน 17) 09 มิ.ย. 60
ทดสอบการอ่านระดับชั้นอนุบาล 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 18) 09 มิ.ย. 60
ติวสอบ NT (อ่าน 22) 09 มิ.ย. 60
งานแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณอายุราชการ (อ่าน 25) 09 มิ.ย. 60
งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (อ่าน 19) 09 มิ.ย. 60
แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์วันมาฆบูชา (อ่าน 16) 09 มิ.ย. 60
แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์วันมาฆบูชา (อ่าน 33) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 17) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 15) 09 มิ.ย. 60
การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 34) 09 มิ.ย. 60
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา (อ่าน 12) 09 มิ.ย. 60
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) (อ่าน 38) 20 ม.ค. 60
กีฬาสีพิชัยพัฒนาและวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 67) 13 ม.ค. 60
กิจกรรมสัปดาห์วันครู (อ่าน 36) 12 ม.ค. 60
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 46) 04 ม.ค. 60
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 38) 04 ม.ค. 60
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 55) 26 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (อ่าน 18) 05 ธ.ค. 59
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 (อ่าน 18) 06 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 21) 01 ธ.ค. 59
รับเสด็จรัชกาลที่ 10 (อ่าน 31) 02 ธ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 16) 01 ธ.ค. 59
วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 19) 25 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (อ่าน 22) 22 พ.ย. 59
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 20) 14 พ.ย. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 64) 08 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 43) 07 พ.ย. 59
หัวหน้าฝ่ายศึกษาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโรงเรียน ในภาคเรียนที่2 (อ่าน 38) 03 พ.ย. 59
ลงนามถวายความอาลัย (อ่าน 44) 03 พ.ย. 59
ทำบุญโรงเรียน (อ่าน 45) 10 ต.ค. 59