ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 159) 01 มี.ค. 61
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 147) 28 ก.พ. 61
สอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 101) 28 ก.พ. 61
ท่านผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดี (อ่าน 107) 28 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬาอนุบาลลานกีฬาพัฒน์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 106) 28 ก.พ. 61
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล (อ่าน 104) 27 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 111) 21 ก.พ. 61
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม (อ่าน 90) 19 ก.พ. 61
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) (อ่าน 74) 19 ก.พ. 61
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขศูนย์ 50 ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิง (อ่าน 91) 19 ก.พ. 61
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บึงกุ่ม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (อ่าน 71) 19 ก.พ. 61
กรมทหารราบที่ 9 ได้เข้าดำเนินกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงแก่นักเรียน (อ่าน 65) 19 ก.พ. 61
ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 123) 19 ก.พ. 61
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 71) 19 ก.พ. 61
ภาพบรรยากาศการสอบ O-NET ป.6 (อ่าน 75) 19 ก.พ. 61
ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม (อ่าน 59) 19 ก.พ. 61
ฉีดวัคซีน (อ่าน 54) 19 ก.พ. 61
กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (อ่าน 83) 19 ก.พ. 61
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 55) 19 ก.พ. 61
ทำบุญวันครู 2561 (อ่าน 62) 19 ก.พ. 61
กิจกรรม Calpis Lacto On Tours 2017 (อ่าน 52) 19 ก.พ. 61
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬากับโรงเรียน (อ่าน 65) 19 ก.พ. 61
โครงการแนะแนวการศึกษา (อ่าน 152) 19 ก.พ. 61
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (อ่าน 62) 19 ก.พ. 61
ร่วมงานนิทรรศการวิชาการ (อ่าน 60) 19 ก.พ. 61
กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 2561 (อ่าน 52) 19 ก.พ. 61
ทำบุญตักบาตร กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 (อ่าน 80) 19 ก.พ. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 113) 05 พ.ย. 60
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 97) 03 พ.ย. 60
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 (อ่าน 105) 29 ต.ค. 60
พิธีบำเพ็ญกุศลในการออกพระเมรุมาศ (อ่าน 95) 25 ต.ค. 60
ยินดีต้อนรับท่านรองปัญญา ภูมั่น (อ่าน 107) 14 พ.ย. 60
พิธีอำลาหน้าเสาธง ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์ แก้วชะอุ่ม และครูฐิตารีย์ ศรีดามาตย์ (อ่าน 152) 29 ก.ย. 60
พิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครูฉัตรชัย และครูกฤษฏธร (เช้า) (อ่าน 70) 28 ก.ย. 60
ทำบุญเลี้ยงพระและการแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณอายุราชการ (อ่าน 68) 28 ก.ย. 60
ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ (อ่าน 63) 27 ก.ย. 60
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย (อ่าน 101) 28 ก.ย. 60
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (อ่าน 109) 08 ก.ย. 60
วันสันติภาพสากล (อ่าน 56) 21 ก.ย. 60
รับทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (อ่าน 74) 03 ส.ค. 60