ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนแข่งขันวิ่งเปี้ยว (อ่าน 102) 15 ก.ค. 61
ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (อ่าน 36) 15 ก.ค. 61
คุณครูประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ (อ่าน 43) 15 ก.ค. 61
สอบชิงทุน ป.2 (อ่าน 43) 09 ก.ค. 61
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 64) 08 ก.ค. 61
ผู้ตรวจราชการสูง ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 59) 08 ก.ค. 61
กิจกรรมจาก MILO (อ่าน 43) 08 ก.ค. 61
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 (อ่าน 30) 08 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 41) 08 ก.ค. 61
ผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 48) 02 ก.ค. 61
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 32) 02 ก.ค. 61
ทุนการศึกษาวัดสุวรรณประสิทธิ์ (อ่าน 33) 02 ก.ค. 61
ค่ายทักษะพื้นฐานอนุบาล (อ่าน 43) 02 ก.ค. 61
แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย (อ่าน 41) 02 ก.ค. 61
ครูนิศาชล แนะนำตัวหน้าเสาธง (อ่าน 53) 02 ก.ค. 61
คุณครูรับเกียรติบัตรครูดีเด่น (อ่าน 47) 02 ก.ค. 61
รับโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร O-NET (อ่าน 65) 02 ก.ค. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 54) 02 ก.ค. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 46) 02 ก.ค. 61
คัดเลือกครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 55) 24 มิ.ย. 61
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4-6 (อ่าน 75) 24 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 77) 24 มิ.ย. 61
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระศิลปชัย สิริธมฺโม (อ่าน 67) 24 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6 (อ่าน 77) 17 มิ.ย. 61
ค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาดระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 81) 17 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3 (อ่าน 77) 17 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับอนุบาล (อ่าน 45) 16 มิ.ย. 61
เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 43) 10 มิ.ย. 61
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย (อ่าน 53) 10 มิ.ย. 61
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ (อ่าน 97) 10 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 54) 02 มิ.ย. 61
อบรม STEM ประถมศึกษาตอนต้น (อ่าน 61) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 59) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ (อ่าน 66) 29 พ.ค. 61
ตำรวจ สน.บึงกุ่มให้ความรู้นักเรียน (อ่าน 43) 26 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 75) 21 พ.ค. 61
แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 79) 21 พ.ค. 61
ร่วมรับเสด็จ พิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย (อ่าน 43) 21 พ.ค. 61
ผู้อำนวยการให้โอวาท (อ่าน 37) 21 พ.ค. 61
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 53) 21 พ.ค. 61