ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระศิลปชัย สิริธมฺโม (อ่าน 26) 24 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6 (อ่าน 42) 17 มิ.ย. 61
ค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาดระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 45) 17 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3 (อ่าน 33) 17 มิ.ย. 61
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับอนุบาล (อ่าน 30) 16 มิ.ย. 61
เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 33) 10 มิ.ย. 61
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย (อ่าน 34) 10 มิ.ย. 61
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ (อ่าน 48) 10 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 43) 02 มิ.ย. 61
อบรม STEM ประถมศึกษาตอนต้น (อ่าน 47) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 43) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ (อ่าน 41) 29 พ.ค. 61
ตำรวจ สน.บึงกุ่มให้ความรู้นักเรียน (อ่าน 32) 26 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 59) 21 พ.ค. 61
แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 64) 21 พ.ค. 61
ร่วมรับเสด็จ พิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย (อ่าน 34) 21 พ.ค. 61
ผู้อำนวยการให้โอวาท (อ่าน 28) 21 พ.ค. 61
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 38) 21 พ.ค. 61
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 126) 01 มี.ค. 61
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 130) 28 ก.พ. 61
สอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 86) 28 ก.พ. 61
ท่านผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดี (อ่าน 93) 28 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬาอนุบาลลานกีฬาพัฒน์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 87) 28 ก.พ. 61
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล (อ่าน 87) 27 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนพิชัยพัฒนา (อ่าน 88) 21 ก.พ. 61
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม (อ่าน 70) 19 ก.พ. 61
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) (อ่าน 63) 19 ก.พ. 61
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขศูนย์ 50 ได้เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิง (อ่าน 66) 19 ก.พ. 61
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บึงกุ่ม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (อ่าน 58) 19 ก.พ. 61
กรมทหารราบที่ 9 ได้เข้าดำเนินกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงแก่นักเรียน (อ่าน 55) 19 ก.พ. 61
ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 92) 19 ก.พ. 61
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (อ่าน 56) 19 ก.พ. 61
ภาพบรรยากาศการสอบ O-NET ป.6 (อ่าน 56) 19 ก.พ. 61
ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม (อ่าน 47) 19 ก.พ. 61
ฉีดวัคซีน (อ่าน 44) 19 ก.พ. 61
กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (อ่าน 61) 19 ก.พ. 61
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 45) 19 ก.พ. 61
ทำบุญวันครู 2561 (อ่าน 47) 19 ก.พ. 61
กิจกรรม Calpis Lacto On Tours 2017 (อ่าน 41) 19 ก.พ. 61
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬากับโรงเรียน (อ่าน 50) 19 ก.พ. 61