ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ​ ปีการศึกษา​2561 (อ่าน 2) 14 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 6) 13 ส.ค. 61
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 5) 13 ส.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 5) 13 ส.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตร​ถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 4) 13 ส.ค. 61
โครงการบึงกุ่มร่วมใจ พัฒนาถนนเสรีไทย (อ่าน 5) 13 ส.ค. 61
ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 5) 13 ส.ค. 61
วันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 7) 08 ส.ค. 61
นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันเขียนเรียงความ (อ่าน 6) 08 ส.ค. 61
ครูพิชยา แนะนำตัวหน้าเสาธง (อ่าน 6) 08 ส.ค. 61
พิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 5) 08 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 5) 08 ส.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 4) 08 ส.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 3) 08 ส.ค. 61
เราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 7) 02 ส.ค. 61
แห่เทียนจำนำพรรษา และทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 7) 02 ส.ค. 61
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 6) 02 ส.ค. 61
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (อ่าน 8) 02 ส.ค. 61
นักเรียนแข่งขันวิ่งเปี้ยว (อ่าน 45) 15 ก.ค. 61
ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (อ่าน 18) 15 ก.ค. 61
คุณครูประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ (อ่าน 23) 15 ก.ค. 61
สอบชิงทุน ป.2 (อ่าน 20) 09 ก.ค. 61
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 28) 08 ก.ค. 61
ผู้ตรวจราชการสูง ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 24) 08 ก.ค. 61
กิจกรรมจาก MILO (อ่าน 21) 08 ก.ค. 61
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6 (อ่าน 19) 08 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 21) 08 ก.ค. 61
ผู้อำนวยการเขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 27) 02 ก.ค. 61
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 17) 02 ก.ค. 61
ทุนการศึกษาวัดสุวรรณประสิทธิ์ (อ่าน 15) 02 ก.ค. 61
ค่ายทักษะพื้นฐานอนุบาล (อ่าน 19) 02 ก.ค. 61
แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย (อ่าน 20) 02 ก.ค. 61
ครูนิศาชล แนะนำตัวหน้าเสาธง (อ่าน 23) 02 ก.ค. 61
คุณครูรับเกียรติบัตรครูดีเด่น (อ่าน 26) 02 ก.ค. 61
รับโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร O-NET (อ่าน 25) 02 ก.ค. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 25) 02 ก.ค. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 24) 02 ก.ค. 61
คัดเลือกครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 28) 24 มิ.ย. 61
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4-6 (อ่าน 34) 24 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 41) 24 มิ.ย. 61