ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสันติภาพสากล
วันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนพิชัยพัฒนาจัดกิจกรรมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 56 ครั้ง