ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 15 -18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยในกิจกรรมมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงแฟชั่นโชว์ประกวดชุดรีไซเคิล
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2560,12:20   อ่าน 143 ครั้ง