ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐิดา เผ่าพุทธชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยพัฒนา ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากโครงงาน เรื่อง กระถางต้นไม้ระบบรดน้ำสมองกล เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
ที่มา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,10:41   อ่าน 34 ครั้ง