ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการคลองสวย น้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา
วันที่ 19 สิงหาคม​ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมพาน้องท่องแหล่งเรียนรู้ในชุมชน​ โครงการคลองสวย น้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา โดยนักเรียน เข้าร่วมฐานกิจกรรมให้ความรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs 2.ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ การหมักปุ๋ยจากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และผักตบชวา และ 3.ฐานบ่อบำบัดน้ำตามศาสตร์พระราชา โดยการใช้พืชกรองน้ำเสีย บริเวณลำรางแยกหมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ชาวบึงกุ่มร่วมใจพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการบริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 81 ครั้ง