ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมการสอนในสถานการณ์โควิด-19

 

 นางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะ ประกอบด้วย สำนักงานการเจ้า
หน้าที่ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองคลัง กองเทคโนโลยีการศึกษา กองส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนและหน่วยศึกษานิเทศก์ พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ตัวแทนฝ่ายการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม โดยมีนางกาญจนันท์ ขยัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพิชัยพัฒนาให้การต้อนรับทั้งนี้คณะผู้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะแนวทางจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 4 On ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป
 
 
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 295 ครั้ง