ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด 2562
นายภาคิน หมัดละ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ2ชั้นประถมศึกษาปีที5-6 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร(จอม-ประจญ นพเกตุ) จ.ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,11:56   อ่าน 167 ครั้ง