ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพิชัยพัฒนา ศึกษาดูงานการจัดห้องสมุดและห้องเรียน CCE ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,19:48   อ่าน 17 ครั้ง