ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 26

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมาย นางสาวปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 26 "เครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 62" พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตสื่อ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนรับชมการแสดงจากนักเรียน ณ โรงเรียนคลองกุ่ม(เสรีไทย อนุสรณ์) สำนักงานเขตบึงกุ่ม ซึ่งโรงเรียนพิชัยพัฒนาได้รับรางวัลดังนี้

1. การคัดเลือกครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่ 26
ครูดีเด่นกลุ่มปฐมวัย ได้แก่ ครูอรินทรา กัลยา
ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ ครูเรณู ทวินันท์
ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ครูอารยา พระสุวรรณ
ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ ครูชนัฎ จิตรอรุณ
ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ครูกฤตยา ลพนานุสรณ์

2. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงงาน ถังดักไขมันเพื่อสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา ได้แก่ ครูมงคล เดยังรัมย์

3. การประกวดสื่อการสอนประเภทวัสดุของครูผู้สอน
รางวัลชนะเลิศกลุ่มปฐมวัย ได้แก่ ครูอรินทรา กัลยา 
ชื่อสื่อ กระดานนับจำนวน
รางวัลชนะเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ ครูมาลี นุชนุ่ม 
ชื่อสื่อ สัญลักษณ์แสดงภูมิประเทศ
รางวัลชนะเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ ครูชนัฎ จิตรอรุณ 
ชื่อสื่อ หุ่นเงาเล่านิทาน
รางวัลชนะเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ครูกฤตยา ลพนานุสรณ์ 
ชื่อสื่อ The Alphabet pop up

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:03   อ่าน 131 ครั้ง