ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนพิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรผู้ปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice)

นักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนนทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561สูงสุดในแต่ละวิชา ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่

วิชาคณิตศาสตร์ 
ด.ช.ปราโมทย์ ชำกรม ได้คะแนน 95 คะแนน

วิชาภาษาไทย 
ด.ญ.ขวัญจิรา ภิญโย ได้คะแนน 89 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 
ด.ช.พศิน ขวัญจุ้ย ได้คะแนน 92.50 คะแนน

นักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนนทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เกินร้อยละ 80 แต่ละวิชา ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่
วิชาภาษาไทย 
1. ด.ญ.กชณิชา หมัดละ ได้คะแนน 87.75 คะแนน
2. ด.ญ.ปณิดา แก้ววีระสิงห์ ได้คะแนน 86 คะแนน
3. ด.ช.ปราโมทย์ ชำกรม ได้คะแนน 83 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 
1. ด.ญ.ดวงนภา ทองแม้น ได้คะแนน 90 คะแนน
2. ด.ญ.กชณิชา หมัดละ ได้คะแนน 82.50 คะแนน
3. ด.ญ.นวพร คล่องแคล่ว ได้คะแนน 82.50 คะแนน

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,15:44   อ่าน 56 ครั้ง