ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดนวลจันทร์
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนพิชัยพัฒนา ศึกษาดูงานด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,15:31   อ่าน 110 ครั้ง