ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่จากนิด้า
วันที่​ 12​ กันยายน​ 2561​ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ (นิด้า)​ ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่​ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนา ณ​ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิชัยพัฒนา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมนี้ ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะ​เกิดนิสัยรักการอ่าน​ การค้นคว้าหาความรู้​ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 26 ครั้ง