ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพิชัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้เรียนรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 154 ครั้ง