ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางนัยนา ละเอียดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยพัฒนา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิชัยพัฒนา ผู้ประกอบการร้านค้า ชุมชน และจิตอาสา ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” ณ โรงเรียนพิชัยพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะวัสดุรีไซเคิลร่วมทำบุญและลดปริมาณขยะในครัวเรือน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 110 ครั้ง